Алдарт Харри Поотерийн 7 цуврал англи, монгол хэл дээр pdf форматаар,  англи хэл дээрхи аудио хувилбарын хамт хүргэж байна. Англи хэл сурахад хамгийн тусгай зохиолуудын нэгд уг цуврал зайлшгүй нэрлэгддэг бөгөөд номоо унших явцдаа аудиог зэрэг сонсох нь хэл сурч буй хүмүүст улам илүү тустай байх болно.   

 

 

 

 

ТАТАХ

Уншсан: 1638
Огноо: 2016-12-7
    Уншиж байна ...
#TAGS: