SPSS нь нийгмийн ухааны статистик мэдээллийг боловсруулах зорилгоор хийсэн .  Нийгмийн Sciens зориулсан статистикийн багц . SPSS нь үйл ажиллагааны төрөл бүрийн үйлчлэлээр ашиглаж болно иймд үйлдвэр, судалгаа, шинжлэх ухаан, гэх мэт дээр үйлдвэрлэлийн үйл явцын хувьд ашиглаж болно. 

 

ТАТАХ

Уншсан: 1478
Огноо: 2016-11-10
    Уншиж байна ...
#TAGS: