Таны компьютерийн драйвер өдөр тутамд хуучирч солигдох шаардлага гарч байдаг бөгөөд тэр болгоныг арчилж шинэчлэх ажлыг энэ программ гүйцэтгэнэ. Мөн танигдахгүй байгаа драйверийг интернет дэх 400 000 драйверийн өгөгдлийн сангаас татаж таниулдаг.

 

Уншсан: 1318
Огноо: 2016-11-9
    Уншиж байна ...
#TAGS: