HBO Телевизээс цувралаар 2011 оноос гарч эхэлсэн Game of Thrones цувралыг хүргэж байна. Уг бүтээл IMDB ээс авсан хамгийн өндөр оноо буюу 9,5 оноог аваад байгаа цуврал юм. Танд зориулан Англи хадмалтай 720р нягтралтайгаар хүргэж байна. Хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэхийг хүссэн хэн бүхэнд зориулав. 

Одоогоор гарсан 5 бүлэг бүгд багтсан бөгөөд нэг бүлэг дотроо 10 ангитай. Танд нийт 50 ангийг хүргэж байна. 

Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part01.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part02.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part03.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part04.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part05.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part06.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part07.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part08.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part09.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part10.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part11.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part12.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part13.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part14.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part15.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part16.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part17.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part18.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part19.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part20.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part21.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part22.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part23.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part24.rar
Game Of Thrones Complete Season 1,2,3,4,5 406p mkv + English Subs.part25.rar

 

Уншсан: 6174
Огноо: 2016-1-12
    Уншиж байна ...
#TAGS: