SPSS нь нийгмийн ухааны статистик мэдээллийг боловсруулах зорилгоор хийсэн .  Нийгмийн Sciens зориулсан статистикийн багц . SPSS нь үйл ажиллагааны төрөл бүрийн үйлчлэлээр ашиглаж болно иймд үйлдвэр, судалгаа, шинжлэх ухаан, гэх мэт дээр үйлдвэрлэлийн үйл явцын хувьд ашиглаж болно. 

 

ТАТАХ

Уншсан: 693
Огноо: 2016 оны 11 сарын 10
    Уншиж байна ...
#TAGS: